Brukarz Wrocław
Brukarz Wrocław

Projekty

Proszę pamietać iż bez właściwego zaprojektowania funkcjonalnego, przestrzennego, zastosowania spójnej koncepcji architektonicznej, preferowanego stylu zdobniczego oraz umiejętnego łączenia z roślinności, nie osiągniecie Państwo zamierzonego celu.

W aranżacji i realizowaniu przydomowych ogrodów tkwi ogromne, niewykorzystane jeszcze możliwości. Niestety projektowanie krajobrazu jest jeszcze słabo rozwiniętą dziedziną. Nadal projektowanie koncentruje się na urbanistyce. A przecież oczywistym jest, że otoczenie domu w sposób zasadniczy kształtuje architektoniczny i estetyczny odbiór całej posesji. To już nie tylko oprawa domu, ale jej zasadnicza część.

Bardzo ważnym jest, abyście Pastwo nie czerpali inspiracji z realizacji miejskich chodników, gdzie stosowane s standardowe wzory kostek brukowych w monotonnych formach zabudowy. Przecież Pastwa realizacje muszą spełniać obok cech trwałości i funkcjonalności, również wysokie wymagania estetyczne. Krótko mówiąc, to co jest dobre dla miejskich chodników nie jest najlepsze dla Pastwa posesji

Aby uzyskać jak najlepszy efekt architektoniczny oraz estetyczny otoczenia domu należy go starannie zaplanować, uwzględniając istniejące uwarunkowania terenowe, wielkość, kształt działki, stałą zabudowę, infrastrukturę. Nie może to się dziać w oderwaniu od istniejącej lub przewidywanej roślinności, a w szczególności drzew. Finezyjne, wykonane ze smakiem zabudowy w połączeniu z odpowiednią zielenią stworzą wspaniałe piękno Państwa ogrodu.